Läxor

Nedan hittar du läxorna i Alfa, Beta, Gamma som PDF-filer. På så sätt slipper du ta hem boken när du har läxa. Facit till läxorna finns inte i böckerna eller här på webben utan måste delas ut av din lärare.


/Författarna

G Läxa 01 v-1.pdf

G Läxa 02 v-1.pdf

G Läxa 03 v-1.pdf

G Läxa 04 v-1.pdf

G Läxa 05 v-1.pdf

G Läxa 06 v-1.pdf

G Läxa 07 v-1.pdf

G Läxa 08 v-1.pdf

G Läxa 09 v-1.pdf

G Läxa 10 v-1.pdf

G Läxa 11 v-1.pdf

G Läxa 12 v-1.pdf

G Läxa 13 v-1.pdf

G Läxa 14 v-1.pdf

G Läxa 15 v-1.pdf

G Läxa 16 v-1.pdf

G Läxa 17 v-1.pdf

G Läxa 18 v-1.pdf

G Läxa 19 v-1.pdf

G Läxa 20 v-1.pdf

G Läxa 01 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 02 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 03 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 04 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 05 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 06 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 07 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 08 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 09 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 10 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 11 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 12 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 13 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 14 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 15 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 16 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 17 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 18 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 19 med skrivutrymme v-1.pdf

G Läxa 20 med skrivutrymme v-1.pdf