Läxor

Under "Elever/ Läxor" hittar eleverna alla läxor till Alfa, Beta, Gamma som PDF-filer. Facit till läxorna hittar du bakom inloggningen uppe till höger.
Grundboken

Läxorna till grundboken finns dels som de vanliga läxorna i boken...

...men även med skrivlinjer så att eleverna kan skriva svar och visa sina uträkningar direkt på läxbladet.


Basboken

Läxorna till basboken finns inte i basboken, men här på webben. Även dessa läxor har skrivutrymme så att eleverna kan redovisa sina svar och uträkningar.