YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i ABG-serien.

Aktivitetsblad

Här hittar du alla aktivitetsblad som hör till serien.

Hur du ska använda filerna framgår av Lärarguiden till respektive årskurs.


Fel i facit ?

Kommer sommaren 2021.

Facebook

Ange text

Läxor

Nu slipper eleverna ta med sig boken hem när de har läxa.