YouTube

Bedömningsstöd

YouTube

Gratis filmer på Youtube till alla avsnitt i ABG-serien.

Facebook

Här hittar du det bedömningsstöd som hör till serien. Kan du det här? och Vad minns du? är samma test som i grundboken, men här som ett kopieringsunderlag så att eleverna kan svara direkt på testpappret.

Ange text

Fel i facit ?

Kommer sommaren 2021.

Läxor

Nu slipper eleverna ta med sig boken hem när de har läxa.