Nationella proven

På den här sidan kommer du hitta lite information om de nationella proven i matematik som genomförs på vårterminen i åk 6.

PRIM-gruppens hemsida hittar du gamla nationella prov som inte längre omfattas av sekretess.