Repetition inför prov

Här hittar du repetitionsblad som eleverna kan använda för att repetera inför proven.


Övningsprov liknar de riktiga proven och finns i två versioner. Du kan till exempel låta eleverna arbeta med den ena versionen i skolan och den andra hemma.


/Författarna

PDF

PDF

PDF

REPETITION


G Repetition Kap 1-2 v-1.docx

G Repetition Kap 3-4 v-1.docx


ÖVNINGSPROV


G Övningsprov Kap 1-2 ver 1 v-1.docx

G Övningsprov Kap 1-2 ver 2 v-1.docx


G Övningsprov Kap 3-4 ver 1 v-2.docx

G Övningsprov Kap 3-4 ver 2 v-1.docx


REPETITION


G Repetition Kap 1-2 v-1.pdf

G Repetition Kap 3-4 v-1.pdf


ÖVNINGSPROV


G Övningsprov Kap 1-2 ver 1 v-1.pdf

G Övningsprov Kap 1-2 ver 2 v-1.pdf


G Övningsprov Kap 3-4 ver 1 v-2.pdf

G Övningsprov Kap 3-4 ver 2 v-1.pdf