Repetition inför prov

Här hittar du repetitionsblad som eleverna kan använda för att repetera inför proven.


Övningsprov liknar de riktiga proven och finns i två versioner. Du kan till exempel låta eleverna arbeta med den ena versionen i skolan och den andra hemma.


/Författarna

PDF

PDF

PDF