Omslagen till Alfa Beta Gamma

Subscribe

* indicates required
Årskurser *
Email Format

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ersätter bl a Personuppgiftslagen och är en EU-förordning (GDPR). Den gäller som lag och tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Författarna till Matematik XYZ och Matematik ABG samlar bara in uppgifter som du själv angett när du frivilligt anslutit dig till vårt nyhetsbrev eller när du varit i kontakt med oss via mejl.

Det här gäller för dina uppgifter hos oss

• dina uppgifter behandlas lagligt, korrekt och öppet för dig.

• vi kommer endast använda uppgifterna för att kunna skicka ut ett nyhetsbrev via email till dig.

• uppgifterna vi samlar in är relevanta och nödvändiga för att tex kunna skicka dig rätt nyhetsbrev och informationen du uppger är inte för omfattande i relation till ändamålet.

• informationen kan när som helst uppdateras av dig

• om nyhetsbrevet upphör att skickas ut kommer informationen att raderas.

• vi förvarar dina uppgifter på ett rimligt säkert sätt hos Mailchimp, som vi använder för våra mailutskick.

Du har rätt att

• få tillgång till dina uppgifter

• få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade

• få personuppgifter raderade – detta under förutsättning att uppgifterna inte behövs för att göra mailutskicket

• få klar och tydlig information om hur vi behandlar dina uppgifter

• när som helst avsluta din prenumeration och då raderas alla dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas hos oss för att möjliggöra utskick. Vi är skyldiga att på begäran från dig rätta, blockera eller radera uppgifterna. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person utan ditt godkännande, vilket till exempel kan vara när du vill att vårt förlag ska skicka dig ett friex av en bok.

Personuppgiftsansvarig hos författarna till Matematik XYZ och Matematik ABG är Conny Welén. Du hittar hans kontaktuppgifter under ”Serien”. Det går även bra att mejla på info@matematikxyz.com.