Omslagen till Alfa Beta Gamma

Arbetsblad

Taluppfattning och huvudräkning


A AB 01 Skriv med siffror v-1.pdf

A AB 02 Siffrors värde v-1.pdf

A AB 03 Vilka tal pekar pilarna på v-1.pdf


A AB 04 Träna addition v-2.pdf

A AB 05 Träna subtraktion v-2.pdf

A AB 06 Addition och subtraktion - huvudräkning (I) v-1.pdf

A AB 07 Addition och subtraktion - huvudräkning (II) v-1.pdf


A AB 08 Multiplikationstabellerna 1-6 v-1.pdf

A AB 09 Multiplikationstabellerna  7-12 v-1.pdf

A AB 10 Träna multiplikation (I) v-2.pdf

A AB 11 Träna multiplikation (II) v-2.pdf

A AB 12 Träna multiplikation (III) v-2.pdf

A AB 13 Tabelldiagnos v-2.pdf

A AB 13 Tabelldiagnos - Socrativetest


A AB 14 Träna division (I) v-1.pdf

A AB 15 Träna division (II) v-1.pdf


A AB 16 Multiplikation och division (I) v-1.pdf

A AB 17 Multiplikation och division (II) v-1.pdf


A AB 18 Vilka tal är x och y (I) v-1.pdf

A AB 19 Begrepp - de fyra räknesätten v-1.pdf

A AB 20 Vi repeterar 1 v-1.pdf

A AB 21 Vi repeterar 2 v-1.pdfDe fyra räknesätten


A AB 22 Addition med uppställning v-1.pdf

A AB 23 Addition i flera steg v-1.pdf


A AB 24 Subtraktion med uppställning v-1.pdf

A AB 25 Addition och subtraktion med uppställning v-1.pdf

A AB 26 Subtraktion i flera steg v-1.pdf


A AB 27 Multiplikation med uppställning v-1.pdf

A AB 28 Multiplikation i flera steg v-1.pdf


A AB 29 Kort division (I) v-1.pdf

A AB 30 Lång division (I) v-1.pdf


A AB 31 Division med rest v-1.pdf


A AB 32 Kort division (II) v-1.pdf

A AB 33 Lång division (II) v-1.pdf

A AB 34 Lång division (III) v-1.pdf


A AB 35 Vilka tal är x och y (II) v-1.pdf

A AB 36 Vi repeterar 3.pdf

A AB 37 Vi repeterar 4 v-1.pdfTid och statistik


A AB 38 Kan du klockan? (I) v-1.pdf

A AB 39 Kan du klockan? (II) v-1.pdf

A AB 40 Vad visar en digital klocka? v-1.pdf


A AB 41 Räkna med tid (I) v-1.pdf

A AB 42 Räkna med tid (II) v-1.pdf


A AB 43 Skriva datum v-1.pdf

A AB 44 Enheter för tid v-2.pdf


-


A AB 45 Diagram v-1.pdf


A AB 46 Medelvärde v-1.pdf


A AB 47 Vi repeterar 5 v-1.pdf

A AB 48 Vi repeterar 6 v-2.pdfNumerisk räkning


A AB 49 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf

A AB 50 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf


A AB 51 Multiplikation med tal som slutar på noll (I) v-2.pdf

A AB 52 Multiplikation med tal som slutar på noll (II) v-1.pdf


A AB 53 Divsion med tal som slutar på noll (I) v-1.pdf

A AB 54 Divsion med tal som slutar på noll (II) v-1.pdf

A AB 55 Vilka tal är x och y? (III) v-1.pdf


A AB 56 Avrundning v-1.pdf

A AB 57 Överslagsräkning v-1.pdf


A AB 58 Andel v-1.pdf


A AB 59 Vi repeterar 7 v-1.pdf

A AB 60 Vi repeterar 8 v-1.pdfGeometri


A AB 61 Hur långa är sträckorna? v-1.pdf

A AB 62 Meter, decimeter och centimeter v-1.pdf


A AB 63 Centimeter och millimeter v-1.pdf

A AB 64 Blandade längdenheter v-1.pdf

A AB 65 Räkna med längdenheter v-1.pdf


A AB 66 Mil, kilometer och meter v-1.pdf


A AB 67 Geometriska former v-1.pdf

A AB 68 Omkrets v-1.pdf


A AB 69 Area v-1.pdf


A AB 70 Vi repeterar 09 v-1.pdf

A AB 71 Vi repeterar 10 v-1.pdfVolym och vikt


A AB 72 Volymenheter (I) v-1.pdf


A AB 73 Volymenheter (II) v-1.pdf

A AB 74 Volymenheter (III) v-1.pdf

A AB 75 Räkna med volym (I) v-1.pdf

A AB 76 Räkna med volym (II) v-1.pdf


A AB 77 Viktenheter (I) v-1.pdf


A AB 78 Viktenehter (II) v-1.pdf

A AB 79 Viktenheter (III) v-1.pdf

A AB 80 Räkna med vikt (I) v-1.pdf

A AB 81 Räkna med vikt (II) v-2.pdf


A AB 82 Vi repeterar 11 v-1.pdf

A AB 83 Vi repeterar 12 v-1.pdfÖvrigt


A AB 01-83 Facit v-1.pdf

A AB 01-83 med facit i slutet v-1.pdf

Här hittar du alla arbetsblad som hör till serien. Klicka på bokomslaget om du vill ladda ner alla arbetsblad till boken. Klicka på kapitelrubriken för att ladda ner alla arbetsblad i ett kapitel. Om du vill ha alla arbestblad i en och samma fil klickar du på filen under "Övrigt" längst ned.

1


1.1
1.2

1.3
1.41.5Bl. uppg.

2


2.12.2
2.32.42.5


2.6
Bl. uppg.

3


3.1
3.23.33.4


3.5


3.6


Bl. uppg.

4


4.14.24.3
4.44.5


Bl. uppg.

5


5.15.2
5.3


5.45.5


Bl. uppg.

6


6.1


6.2

6.3


6.4

Bl. uppg.

1


1.11.21.3


1.41.5


Bl. uppg.


Taluppfattning och huvudräkning


B AB 01 Tal i bråkform (I) v-1.pdf

B AB 02 Tal i bråkform (II) v-1.pdf


B AB 03 Tiondelar, hundradelar och tusendelar v-1.pdf

B AB 04 Bråkform och decimalform (I) v-1.pdf


B AB 05 Bråkform och decimalform (II) v-1.pdf


B AB 06 Tal i decimalform (I) v-1.pdf

B AB 07 Tal i decimalform (II) v-1.pdf


B AB 08 Avrundning v-1.pdf


B AB 09 Vi repeterar 1 v-1.pdf

B AB 10 Vi repeterar 2 v-2.pdfDe fyra räknesätten


B AB 11 Träna addition och subtraktion med tal i decimalform v-2.pdf


B AB 12 Störst och minst v-1.pdf

B AB 13 Räkna med tal i decimalform v-1.pdf


B AB 14 Träna multiplikation med tal i decimalform v-2.pdf


B AB 15 Träna division med tal i decimalform v-2.pdf


B AB 16 Överslagsräkning, addition och subtraktion v-1.pdf


B AB 17 Överslagsräkning, multiplikation och division v-1.pdf


B AB 18 Vi repeterar 3 v-2.pdf

B AB 19 Vi repeterar 4 v-2.pdfTid och statistik


B AB 20 Hur mycket är klockan v-1.pdf

B AB 21 Räkna med tid (I) v-1.pdf

B AB 22 Räkna med tid (II) v-1.pdf


B AB 23 Koordinatsystemet v-1.pdf


B AB 24 Stapeldiagram och stolpdiagram v-1.pdf

B AB 25 Frekvenstabell och stolpdiagram v-1.pdf


B AB 26 Linjediagram och cirkeldiagram v-1.pdf


B AB 27 Medelvärde och typvärde v-2.pdf


B AB 28 Median v-1.pdf


B AB 29 Vi repeterar 5 v-2.pdf

B AB 30 Vi repeterar 6 v-1.pdfNumerisk räkning


B AB 31 Addition och subtraktion med uppställning v-1.pdf

B AB 32 Addition med uppställning v-1.pdf

B AB 33 Subtraktion med uppställning v-1.pdf

B AB 34 Addition i flera steg v-1.pdf

B AB 35 Subtraktion i flera steg v-1.pdf


B AB 36 Multiplikation med uppställning (I) v-1.pdf

B AB 37 Multiplikation med uppställning (II) v-1.pdf

B AB 38 Multiplikation i flera steg v-1.pdf


B AB 39 Kort division (I) v-1.pdf

B AB 40 Kort division (II) v-2.pdf

B AB 41 Lång division (I) v-1.pdf


B AB 42 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-2.pdf


B AB 43 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf


B AB 44 Vi repeterar 7 v-1.pdf

B AB 45 Vi repeterar 8 v-2.pdfGeometri


B AB 46 Längd i decimalform (I) v-1.pdf

B AB 47 Längd i decimalform (II) v-1.pdf

B AB 48 Längd i decimalform (III) v-1.pdf


B AB 49 Längd i decimalform (IV) v-1.pdf

B AB 50 Längd i decimalform (V) v-1.pdf


B AB 51 Skala v-1.pdf


B AB 52 Vinklar v-1.pdf


B AB 53 Omkrets v-2.pdf


B AB 54 Area v-1.pdf

B AB 55 Triangelns area v-2.pdf


B AB 56 Vi repeterar 9 v-1.pdf

B AB 57 Vi repeterar 10 v-1.pdfVolym och vikt


B AB 58 Räkna med miniräknare (I) v-1.pdf


B AB 59 Volym - enhetsväxliingar (I) v-1.pdf

B AB 60 Volym - enhetsväxliingar (II) v-1.pdf

B AB 61 Volym - enhetsväxliingar (III) v-1.pdf


B AB 62 Vikt - enhetsväxliingar (I) v-1.pdf

B AB 63 Vikt - enhetsväxliingar (II) v-1.pdf

B AB 64 Vikt - enhetsväxliingar (III) v-1.pdf


B AB 65 Räkna med miniräknare (II) v-1.pdf


B AB 66 Vi repeterar 11 v-1.pdf

B AB 67 Vi repeterar 12 v-1.pdfÖvrigt


B AB 01-67 Facit v-5.pdf

B AB 01-67 utan facit i slutet v-4.pdf

2


2.1


2.22.3


2.4


2.5


2.6


Bl. uppg.


3


3.1
3.2


3.33.4


3.5


3.6


Bl. uppg.

4


4.1


4.2
4.3
4.4


4.5


Bl. uppg.


5


5.1
5.25.3


5.4


5.5


5.6Bl. uppg.

6


6.1


6.2
6.3
6.4


Bl. uppg.

1


1.1

1.2
1.3
1.41.5
1.6
1.7

Bl. uppg.


Taluppfattning och huvudräkning


G AB 01 Skriv med siffror v-1.pdf

G AB 02 Störst och minst v-1.pdf

G AB 03 Vilka tal pekar pilarna på v-1.pdf

G AB 04 Negativa tal v-1.pdf


G AB 05 Addition och subtraktion med huvudräkning v-1.pdf

G AB 06 Addition med uppställning v-1.pdf

G AB 07 Subtraktion med uppställning v-1.pdf


G AB 08 Multiplikation med tal i decimalform v-1.pdf

G AB 09 Division med tal i decimalform v-1.pdf

G AB 10 Vilket tal är x (I) v-1.pdf


G AB 11 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf

G AB 12 Multiplikation med uppställning v-1.pdf


G AB 13 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf

G AB 14 Vilket tal är x? (II) v-1.pdf

G AB 15 Kort division v-1.pdf


G AB 16 Multiplikation med tal som slutar på noll (I) v-1.pdf

G AB 17 Multiplikation med tal som slutar på noll (II) v-1.pdf

G AB 18 Division med tal som slutar på noll v-1.pdf


G AB 19 Från naturliga tal till binära v-1.pdf

G AB 20 Från binära tal till naturliga v-1.pdf

G AB 21 Mayafolkets talsystemet v-1.pdf

G AB 22 Det babyloniska talsystemet v-1.pdf


G AB 23 Vi repeterar 1 v-1.pdf

G AB 24 Vi repeterar 2 v-1.pdfBråk och procent


G AB 25 Tal i bråkform v-1.pdf

G AB 26 Jämföra bråk v-1.pdf


G AB 27 Hur många delar? v-1.pdf

G AB 28 Bråkform och blandad form v-1.pdf

G AB 29 Addition och subtraktion av bråk (I) v-1.pdf


G AB 30 Bråkform och decimalform v-1.pdf

G AB 31 Addition och subtraktion av bråk (II) v-1.pdf


G AB 32 Del av antal (I) v-1.pdf

G AB 33 Del av antal (II) v-1.pdf


G AB 34 Procent v-1.pdf

G AB 35 Hur stor andel? v-1.pdf

G AB 36 Bråkform, decimalform och procentform v-1.pdf


G AB 37 Förkortning v-1.pdf

G AB 38 Sannolikhet v-1.pdf


G AB 39 Hur stor är delen? v-1.pdf

G AB 40 Mera bråk och procent v-1.pdf


G AB 41 Vi repeterar 3 v-1.pdf

G AB 42 Vi repeterar 4 v-1.pdfSamband, uttryck och ekvationer


G AB 43 Koordinatsystemet v-1.pdf

G AB 44 Proportionalitet v-1.pdf


G AB 45 Kombinatorik v-1.pdf


G AB 46 Numeriska uttryck v-1.pdf


G AB 47 Algebraiska uttryck (I) v-1.pdf


G AB 48 Värdet av uttryck v-1.pdf

G AB 49 Algebraiska uttryck (II) v-1.pdf


G AB 50 Mönster (I) v-1.pdf

G AB 51 Mönster (II) v-1.pdf


G AB 52 Ekvationer (I) v-1.pdf

G AB 53 Ekvationer (II) v-1.pdf

G AB 54 Ekvationer (III) v-1.pdf


G AB 55 Vi repeterar 5 v-1.pdf

G AB 56 Vi repeterar 6 v-1.pdfGeometri


G AB 57 Geometriska objekt v-1.pdf


G AB 58 Vinklar (I) v-1.pdf

G AB 59 Vinklar (II) v-1.pdf

G AB 60 Vinkelsumman i en triangel v-1.pdf


G AB 61 Spegling v-1.pdf

G AB 62 Symmetri v-1.pdf


G AB 63 Längdenheter (I) v-1.pdf

G AB 64 Längdenheter (II) v-1.pdf

G AB 65 Längdenheter (III) v-1.pdf

G AB 66 Vilken enhet passar v-1.pdf

G AB 67 Skala (I) v-1.pdf

G AB 68 Skala (II) v-1.pdf


G AB 69 Omkrets v-1.pdf


G AB 70 Omkrets och area (I) v-1.pdf

G AB 71 Omkrets och area (II) v-1.pdf

G AB 72 Omkrets och area (III) v-1.pdf

G AB 73 Volym v-1.pdf


G AB 74 Vi repeterar 7 v-1.pdf

G AB 75 Vi repeterar 8 v-1.pdfMed sikte på framtiden


G AB 76 Träna mer 5.1 (I) v-1.pdf

G AB 77 Träna mer 5.1 (II) v-1.pdf


G AB 78 Träna mer 5.2 (I) v-1.pdf

G AB 79 Träna mer 5.2 (II) v-1.pdf


G AB 80 Träna mer 5.3 (I) v-1.pdf

G AB 81 Träna mer 5.3 (II) v-2.pdf


G AB 82 Träna mer 5.4 (I) v-1.pdf

G AB 83 Träna mer 5.4 (II) v-1.pdf


G AB 84 Träna mer 5.5 (I) v-2.pdf

G AB 85 Träna mer 5.5 (II) v-1.pdfÖvrigt


G AB 01-85 Facit v-1.pdf

G AB 01-85 utan facit i slutet v-1.pdf2


2.12.2
2.32.42.5
2.62.7Bl. uppg.


3


3.13.2


3.3


3.4


3.53.63.7
Bl. uppg.

4


4.1


4.2
4.34.44.5


4.6

Bl. uppg.


5


5.15.25.35.45.5