Omslagen till Alfa Beta Gamma

Här hittar du Powerpoint-filer du kan använda vid genomgång av avsnitten. Om du klickar på kapitelrubriken kan du ladda ner alla filer från ett kapitel på en gång.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna


info@matematikabg.se

Powerpoint

A Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

A PP 1 Begrepp v-1.pptx

A PP 1 EPA v-1.pptx

A PP 1 Problemlösning v-2.pptx

A PP 1 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


A PP 1.1 Siffror och tal v-1.pptx

A PP 1.2 Addition och subtraktion med huvudräkning v-2.pptx

A PP 1.3 Multiplikation med huvudräkning v-1.pptx

A PP 1.4 Division med huvudräkning v-1.pptx

A PP 1.5 Multiplikation och division v-2.pptx


A Kap 2 De fyra räknesätten

A PP 2 Begrepp v-1.pptx

A PP 2 EPA v-1.pptx

A PP 2 Problemlösning v-1.pptx

A PP 2 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


A PP 2.1 Addition med uppställning v-2.pptx

A PP 2.2 Subtraktion med uppställning v-1.pptx

A PP 2.3 Multiplikation med uppställning v-1.pptx

A PP 2.4 Kort division v-1.pptx

A PP 2.5 Division med rest v-1.pptx

A PP 2.6 Division med minnessiffra v-1.pptx


A Kap 3 Tid och statistik

A PP 3 Begrepp v-1.pptx

A PP 3 EPA v-1.pptx

A PP 3 Problemlösning v-2.pptx

A PP 3 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


A PP 3.1 Tid v-2.pptx

A PP 3.2 Räkna med tid v-1.pptx

A PP 3.3 Fler enheter för tid v-1.pptx

A PP 3.4 Tabeller v-1.pptx

A PP 3.5 Diagram v-1.pptx

A PP 3.6 Medelvärde v-3.pptx


A Kap 4 Numerisk räkning

A PP 4 Begrepp v-1.pptx

A PP 4 EPA v-1.pptx

A PP 4 Problemlösning v-1.pptx

A PP 4 Resonemang och kommunikation v-3.pptx


A PP 4.1 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pptx

A PP 4.2 Multiplikation med tal som slutar på 0 v-1.pptx

A PP 4.3 Division med tal som slutar på 0 v-1.pptx

A PP 4.4 Avrundning och överslagsräkning v-1.pptx

A PP 4.5 Bråk v-1.pptx


A Kap 5 Geometri

A PP 5 Begrepp v-1.pptx

A PP 5 EPA v-1.pptx

A PP 5 Problemlösning v-2.pptx

A PP 5 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


A PP 5.1 Från större till mindre längdenheter v-1.pptx

A PP 5.2 Från mindre till större längdenheter v-1.pptx

A PP 5.3 Mil och kilometer v-1.pptx

A PP 5.4 Geometriska former v-1.pptx

A PP 5.5 Area v-1.pptx


A Kap 6 Volym och vikt

A PP 6 Begrepp v-1.pptx

A PP 6 EPA v-1.pptx

A PP 6 Problemlösning v-3.pptx

A PP 6 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


A PP 6.1 Från mindre till större volymenheter v-2.pptx

A PP 6.2 Från större till mindre volymenheter v-1.pptx

A PP 6.3 Från mindre till större viktenheter v-1.pptx

A PP 6.4 Från större till mindre viktenheter v-1.pptx

B Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

B PP 1 Begrepp v-1.pptx

B PP 1 EPA v-1.pptx

B PP 1 Problemlösning v-1.pptx

B PP 1 Resonemang och kommunikation v-2.pptx


B PP 1.1 Tal i bråkform v-1.pptx

B PP 1.2 Bråkform och decimalform v-1.pptx

B PP 1.3 Flera bråk i decimalform v-1.pptx

B PP 1.4 Mer om tal i decimalform v-1.pptx

B PP 1.5 Avrundning v-1.pptx


B Kap 2 De fyra räknesätten

B PP 2 Begrepp v-1.pptx

B PP 2 EPA v-1.pptx

B PP 2 Problemlösning v-1.pptx

B PP 2 Resonemang och kommunikation v-1.pptx


B PP 2.1 Addition och subtraktion med tal i decimalform v-1.pptx

B PP 2.2 Tal med olika antal decimaler v-1.pptx

B PP 2.3 Multiplikation med tal i decimalform v-1.pptx

B PP 2.4 Division med tal i decimalform v-1.pptx

B PP 2.5 Överslagsräkning vid addition och subtraktion v-1.pptx

B PP 2.6 Överslagsräkning vid multiplikation och division v-1.pptx


B Kap 3 Tid och statistik

B PP 3 Begrepp v-1.pptx

B PP 3 EPA v-1.pptx

B PP 3 Problemlösning v-1.pptx

B PP 3 Resonemang och kommunikation v-1.pptx


B PP 3.1 Räkna med tid v-2.pptx

B PP 3.2 Koordinatsystemet v-1.pptx

B PP 3.3 Tabeller och diagram v-1.pptx

B PP 3.4 Linjediagram och cirkeldiagram v-1.pptx

B PP 3.5 Medelvärde och typvärde v-1.pptx

B PP 3.6 Median v-2.pptx


B Kap 4 Numerisk räkning

B PP 4 Begrepp v-1.pptx

B PP 4 EPA v-1.pptx

B PP 4 Problemlösning v-1.pptx

B PP 4 Resonemang och kommunikation v-1.pptx


B PP 4.1 Addition och subtraktion med uppställning v-1.pptx

B PP 4.2 Multiplikation med uppställning v-1.pptx

B PP 4.3 Kort division v-1.pptx

B PP 4.4 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pptx

B PP 4.5 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pptx


B Kap 5 Geometri

B PP 5 Begrepp v-1.pptx

B PP 5 EPA v-1.pptx

B PP 5 Problemlösning v-1.pptx

B PP 5 Resonemang och kommunikation v-1.pptx


B PP 5.1 Längdenheter v-1.pptx

B PP 5.2 Meter, kilometer och mil v-1.pptx

B PP 5.3 Skala v-1.pptx

B PP 5.4 Vinklar v-1.pptx

B PP 5.5 Omkrets v-1.pptx

B PP 5.6 Area v-1.pptx


B Kap 6 Volym och vikt

B PP 6 Begrepp v-1.pptx

B PP 6 EPA v-1.pptx

B PP 6 Problemlösning v-1.pptx

B PP 6 Resonemang och kommunikation v-1.pptx


B PP 6.1 Räkna med miniräknare v-1.pptx

B PP 6.2 Enheter för volym v-1.pptx

B PP 6.3 Enheter för vikt v-1.pptx

B PP 6.4 Volym och vikt med miniräknare v-1.pptx

G Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

G PP 1 Begrepp v-1.pptx

G PP 1 EPA v-1.pptx

G PP 1 Problemlösning v-1.pptx

G PP 1 Räkna och häpna v-1.pptx

G PP 1 Resonemang och kommunikation v-1.pptx

G PP 1 Värdera och redovisa v-1.pptx

G PP 1 Vems metod är korrekt v-1.pptx

G PP 1 Vems påstående stämmer v-1.pptx


G PP 1.1 Olika sorters tal v-1.pptx

G PP 1.2 Addition och subtraktion med tal i decimalform v-2.pptx

G PP 1.3 Multiplikation och division med tal i decimalform v-1.pptx

G PP 1.4 Mer om multiplikation v-1.pptx

G PP 1.5 Mer om division v-1.pptx

G PP 1.6 Multiplikation och division med stora tal v-1.pptx

G PP 1.7 Binära talsystemet v-1.pptx


G Kap 2 Bråk och procent

G PP 2 Begrepp v-1.pptx

G PP 2 EPA v-1.pptx

G PP 2 Problemlösning v-1.pptx

G PP 2 Räkna och häpna v-1.pptx

G PP 2 Resonemang och kommunikation v-1.pptx

G PP 2 Värdera och redovisa v-1.pptx

G PP 2 Vems metod är korrekt v-1.pptx

G PP 2 Vems påstående stämmer v-1.pptx


G PP 2.1 Räkna med bråk v-1.pptx

G PP 2.2 Bråkform och blandad form v-1.pptx

G PP 2.3 Bråkform och decimalform v-1.pptx

G PP 2.4 Beräkna delen från bråkform v-1.pptx

G PP 2.5 Procent v-1.pptx

G PP 2.6 Sannolikhet v-1.pptx

G PP 2.7 Berakna delen fran procentform v-1.pptx


G Kap 3 Samband, Uttryck och ekvationer

G PP 3 Begrepp v-1.pptx

G PP 3 EPA v-1.pptx

G PP 3 Problemlösning v-1.pptx

G PP 3 Räkna och häpna v-1.pptx

G PP 3 Resonemang och kommunikation v-1.pptx

G PP 3 Värdera och redovisa.pptx

G PP 3 Vems metod är korrekt.pptx

G PP 3 Vems påstående stämmer.pptx


G PP 3.1 Proportionalitet v-1.pptx

G PP 3.2 Kombinatorik v-1.pptx

G PP 3.3 Numeriska uttryck v-1.pptx

G PP 3.4 Algebraiska uttryck v-1.pptx

G PP 3.5 Mer om algebraiska uttryck v-1.pptx

G PP 3.6 Mönster v-1.pptx

G PP 3.7 Ekvationer v-1.pptx


G Kap 4 Geometri

G PP 4 Begrepp v-1.pptx

G PP 4 EPA v-1.pptx

G PP 4 Problemlösning v-1.pptx

G PP 4 Räkna och häpna v-1.pptx

G PP 4 Resonemang och kommunikation v-1.pptx

G PP 4 Värdera och redovisa.pptx

G PP 4 Vems metod är korrekt.pptx

G PP 4 Vems påstående stämmer.pptx


G PP 4.1 Geometriska objekt v-1.pptx

G PP 4.2 Vinklar v-1.pptx

G PP 4.3 Spegling och symmetri v-1.pptx

G PP 4.4 Längd och skala v-1.pptx

G PP 4.5 Omkrets v-1.pptx

G PP 4.6 Area och volym v-1.pptx


G Kap 5 Med sikte på framtiden

G PP 5 EPA v-1.pptx

G PP 5 Resonemang och kommunikation v-1.pptx