Omslagen till Alfa Beta Gamma

SMART Board

Här under hittar du Notebook-filer som du kan använda om du har en SMART Board, SMART Projektor eller SMART TV i klassrummet. Filerna innehåller alla genomgångar inklusive bilder från varje avsnitt i böckerna. Alla filer är gjorda i formatet Notebook 15. Om du klickar på rubriken för ett kapitel tankar du ner alla filer för hela kapitlet i en zip-fil.


Hör gärna av dig om du har några frågor.


/Författarna

info@matematikabg.se

A Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

A SB 1 Aktivitet - Bilda tal v-1.notebook

A SB 1 Aktivitet - Dividera v-1.notebook

A SB 1 Aktivitet - Tre i rad v-1.notebook

A SB 1 Aktivitet - Vem kommer först i mål v-1.notebook

A SB 1 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

A SB 1 Fokus på v-1.notebook

A SB 1 Ingress v-1.notebook

A SB 1 Kan du det här v-1.notebook

A SB 1 Sammanfattning v-1.notebook


A SB 1.1 Siffror och tal v-1.notebook

A SB 1.2 Addition och subtraktion med huvudräkning v-1.notebook

A SB 1.3 Multiplikation med huvudräkning v-1.notebook

A SB 1.4 Division med huvudräkning v-1.notebook

A SB 1.5 Multiplikation och division v-1.notebook

A SB 1.6 TEMA - En resa till Kolmården v-1.notebook


A Kap 2 De fyra räknesätten

A SB 2 Aktivitet - Det som blir över kallas rest v-1.notebook

A SB 2 Blandade uppgifter, Trana och Utveckla v-1.notebook

A SB 2 Fokus på v-1.notebook

A SB 2 Ingress v-1.notebook

A SB 2 Sammanfattning v-1.notebook


A SB 2.1 Addition med uppställning v-1.notebook

A SB 2.2 Subtraktion med uppställning v-1.notebook

A SB 2.3 Multiplikation med uppställning v-1.notebook

A SB 2.4 Kort division v-1.notebook

A SB 2.5 Division med rest v-1.notebook

A SB 2.6 Division med minnessiffra v-1.notebook

A SB 2.7 TEMA - Halloween v-1.notebook


A Kap 3 Tid och statistik

A SB 3 Aktivitet - Uppskatta tid v-1.notebook

A SB 3 Aktivitet - Vad visar klockan v-1.notebook

A SB 3 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

A SB 3 Fokus på v-1.notebook

A SB 3 Ingress v-1.notebook

A SB 3 Sammanfattning v-1.notebook


A SB 3.1 Tid v-1.notebook

A SB 3.2 Räkna med tid v-1.notebook

A SB 3.3 Fler enheter för tid v-1.notebook

A SB 3.4 Tabeller v-1.notebook

A SB 3.5 Diagram v-1.notebook

A SB 3.6 Medelvärde v-2.notebook

A SB 3.7 TEMA - Människor och djur v-1.notebook


A Kap 4 Numerisk räkning

A SB 4 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-2.notebook

A SB 4 Fokus på v-2.notebook

A SB 4 Ingress v-1.notebook

A SB 4 Sammanfattning v-2.notebook


A SB 4.1 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-2.notebook

A SB 4.2 Multiplikation med tal som slutar på 0 v-2.notebook

A SB 4.3 Division med tal som slutar på 0 v-2.notebook

A SB 4.4 Avrundning och överslagsräkning v-2.notebook

A SB 4.5 Bråk v-2.notebook

A SB 4.6 TEMA - Marknad v-2.notebook


A Kap 5 Geometri

A SB 5 Aktivitet - Geometripussel v-1.notebook

A SB 5 Aktivitet - Kroppsmätning v-1.notebook

A SB 5 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

A SB 5 Fokus på v-1.notebook

A SB 5 Ingress v-1.notebook

A SB 5 Sammanfattning v-1.notebook


A SB 5.1 Från större till mindre längdenheter v-1.notebook

A SB 5.2 Från mindre till större längdenheter v-1.notebook

A SB 5.3 Mil och kilometer v-1.notebook

A SB 5.4 Geometriska former v-1.notebook

A SB 5.5 Area v-1.notebook

A AB 5.6 TEMA - Temadagen v-1.notebook


A Kap 6 Volym och vikt

A SB 6 Aktivitet - Hur mycket ryms i burkarna v-1.notebook

A SB 6 Aktivitet - Hur mycket väger det v-1.notebook

A SB 6 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

A SB 6 Fokus på v-1.notebook

A SB 6 Sammanfattning v-1.notebook

A SB 6 Ingress v-1.notebook


A SB 6.1 Från mindre till större volymenheter v-1.notebook

A SB 6.2 Från större till mindre längdenheter v-1.notebook

A SB 6.3 Från mindre till större viktenheter v-1.notebook

A SB 6.4 Från större till mindre viktenheter v-1.notebook

A SB 6.5 TEMA - Utflykt på cykel v-1.notebook


A Övrigt

-

B Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

B SB 1 Aktivitet - Först till 100 v-1.notebook

B SB 1 Aktivitet - Tal mellan 0 och 1 v-1.notebook

B SB 1 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

B SB 1 Fokus på v-1.notebook

B SB 1 Kan du det här v-1.notebook

B SB 1 Sammanfattning v-1.notebook

B SB 1 Ingress v-1.notebook


B SB 1.1 Tal i bråkform v-2.notebook

B SB 1.2 Bråkform och decimalform v-1.notebook

B SB 1.3 Flera bråk i decimalform v-1.notebook

B SB 1.4 Mer om tal i decimalform v-1.notebook

B SB 1.5 Avrundning v-1.notebook

B SB 1.6 TEMA - Lägret v-1.notebook


B Kap 2 De fyra räknesätten

B SB 2 Aktivitet - Vem får största summan v-1.notebook

B SB 2 Aktivitet - Vem får största talet v-1.notebook

B SB 2 Blandade uppgifter, Trana och Utveckla v-1.notebook

B SB 2 Fokus på v-1.notebook

B SB 2 Ingress v-1.notebook

B SB 2 Sammanfattning v-1.notebook


B SB 2.1 Addition med med tal i decimalform v-1.notebook

B SB 2.2 Tal med olika antal decimaler v-1.notebook

B SB 2.3 Multiplikation med tal i decimalform v-1.notebook

B SB 2.4 Division med tal i decimalform v-1.notebook

B SB 2.5 Överslagsräkning vid addition och subtraktion v-1.notebook

B SB 2.6 Överslagsräkning vid multiplikation och division v-1.notebook

B SB 2.7 TEMA - Friidrottstävlingen v-1.notebook


B Kap 3 Tid och statistik

B SB 3 Aktivitet - Sänka skepp v-1.notebook

B SB 3 Aktivitet - Vilket klockslag tänker jag på v-1.notebook

B SB 3 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

B SB 3 Fokus på v-1.notebook

B SB 3 Ingress v-1.notebook

B SB 3 Sammanfattning v-1.notebook


B SB 3.1 Räkna med tal v-1.notebook

B SB 3.2 Koordinatsystemet v-1.notebook

B SB 3.3 Tabeller och diagram v-1.notebook

B SB 3.4 Linjediagram och cirkeldiagram v-1.notebook

B SB 3.5 Medelvärde och typvärde v-2.notebook

B SB 3.6 Median v-2.notebook

B SB 3.7 TEMA - Jul i Jämtland v-1.notebook


B Kap 4 Numerisk räkning

B SB 4 Aktivitet - Egenskaper hos tal v-1.notebook

B SB 4 Aktivitet - Vem kommer närmast 10 v-1.notebook

B SB 4 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-2.notebook

B SB 4 Fokus på v-2.notebook

B SB 4 Ingress v-1.notebook

B SB 4 Sammanfattning v-1.notebook


B SB 4.1 Addition och subtraktion med uppställning v-1.notebook

B SB 4.2 Uppställning med multiplikation v-1.notebook

B SB 4.3 Kort division v-1.notebook

B SB 4.4 Multiplikationmed 10, 100 och 1 000 v-1.notebook

B SB 4.5 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.notebook

B SB 4.6 TEMA - Europasemestern v-1.notebook


B Kap 5 Geometri

B SB 5 Aktivitet - Omkrets och area v-1.notebook

B SB 5 Aktivitet - Uppskatta vinklar v-1.notebook

B SB 5 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

B SB 5 Fokus på v-1.notebook

B SB 5 Ingress v-1.notebook

B SB 5 Sammanfattning v-1.notebook


B SB 5.1 Längdenheter v-1.notebook

B SB 5.2 Meter, kilometer och mil v-1.notebook

B SB 5.3 Skala v-1.notebook

B SB 5.4 Vinklar v-1.notebook

B SB 5.5 Omkrets v-1.notebook

B SB 5.6 Area v-1.notebook

B SB 5.7 TEMA - I Gustav Vasas fotspår v-1.notebook


B Kap 6 Volym och vikt

B SB 6 Aktivitet - Ärtor i rören v-1.notebook

B SB 6 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

B SB 6 Fokus på v-1.notebook

B SB 6 Ingress v-1.notebook

B SB 6 Sammanfattning v-1.notebook


B SB 6.1 Räkna med miniräknare v-1.notebook

B SB 6.2 Enheter för volym v-1.notebook

B SB 6.3 Enheter för vikt v-1.notebook

B SB 6.4 Volym och vikt med miniräknare v-1.notebook

B SB 6.5 TEMA - Bondgården v-1.notebook


B Övrigt

-

G Kap 1 Taluppfattning och huvudräkning

G SB 1 Aktivitet - Bygga tal v-1.notebook

G SB 1 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

G SB 1 Fokus på v-1.notebook

G SB 1 Ingress v-1.notebook

G SB 1 Kan du det här v-1.notebook

G SB 1 Sammanfattning v-1.notebook


G SB 1.1 Olika sorters tal v-1.notebook

G SB 1.2 Addition och subtraktion med tal i decimalform v-1.notebook

G SB 1.3 Multiplikation och division med tal i decimalform v-1.notebook

G SB 1.4 Mer om multiplikation v-1.notebook

G SB 1.5 Mer om division v-1.notebook

G SB 1.6 Multiplikation och division med stora tal v-1.notebook

G SB 1.7 Binära talsystemet v-1.notebook


G Kap 2 Bråk och procent

G SB 2 Aktivitet - Kasta tarning v-1.notebook

G SB 2 Aktivitet - Vems tal ar storst v-1.notebook

G SB 2 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

G SB 2 Fokus på v-1.notebook

G SB 2 Ingress v-1.notebook

G SB 2 Sammanfattning v-1.notebook


G SB 2.1 Räkna med bråk v-1.notebook

G SB 2.2 Bråkform och blandad form v-1.notebook

G SB 2.3 Bråkform och decimalform v-1.notebook

G SB 2.4 Beräkna delen från bråkform v-1.notebook

G SB 2.5 Procent v-1.notebook

G SB 2.6 Sannolikhet v-1.notebook

G SB 2.7 Beräkna delen från procentform v-1.notebook


G Kap 3 Samband, uttryck och ekvationer

G SB 3 Aktivitet - Algebraracet v-1.notebook

G SB 3 Aktivitet - Kuber på rad v-1.notebook

G SB 3 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

G SB 3 Fokus på v-1.notebook

G SB 3 Ingress v-1.notebook

G SB 3 Sammanfattning v-1.notebook


G SB 3.1 Proportionalitet v-1.notebook

G SB 3.2 Kombinatorik v-1.notebook

G SB 3.3 Numeriska uttryck v-1.notebook

G SB 3.4 Algebraiska uttryck v-1.notebook

G SB 3.5 Mer om algebraiska uttryck v-2.notebook

G SB 3.6 Mönster v-2.notebook

G SB 3.7 Ekvationer v-1.notebook


G Kap 4 Geometri

G SB 4 Aktivitet - Spegling v-1.notebook

G SB 4 Aktivitet - Vinkelsumma v-1.notebook

G SB 4 Blandade uppgifter, Träna och Utveckla v-1.notebook

G SB 4 Fokus på v-1.notebook

G SB 4 Ingress v-1.notebook

G SB 4 Sammanfattning v-1.notebook


G SB 4.1 Geometriska objekt v-1.notebook

G SB 4.2 Vinklar v-1.notebook

G SB 4.3 Spegling och symmetri v-1.notebook

G SB 4.4 Längd och skala v-1.notebook

G SB 4.5 Omkrets v-1.notebook

G SB 4.6 Area och volym v-1.notebook


G Övrigt

-