Programmering och digital kompetens (PDK)

Här hittar du alla blad med uppgifter i olika digitala verktyg och i programmering.